Kulturaktiviteter på Nordanå kulturområde 2016

Här kan du läsa om vad du kan förvänta dig av kulturaktiviteter på Nordanå.

Vad är en serviceförklaring?

Vårt ansvar

Skellefteå kommun lovar att:

  • Barn i vuxnas sällskap ska få möjligheten att under sommaren prova på olika kulturaktiviteter på Nordanå kulturområde.
  • Att information om tid, plats och tema för olika aktiviteter finns hos vår kundtjänst, vår webbplats och reception på Nordanå.
  • Att besökare på Nordanå ska kunna hyra audioguider med information om ett urval av huvudbyggnadens utställningar på fyra språk.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du hör av dig till kundtjänst för att vi inte har levt upp till vad vi lovat kommer vi att ta kontakt med dig. Du får då en förklaring till varför vi inte höll löftet. Vi kommer även att se över våra rutiner för att förbättra vårt arbete.


Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information som hjälper oss att bli bättre.

Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00.

Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Länk till kontaktsida http://www.skelleftea.se/kontakt

Vad är en serviceförklaring?
Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2016-03-24