Kommunalt sammarbete

Vad är en serviceförklaring?

En serviceförklaring avser att förtydliga vad en medborgare kan förvänta sig av en tjänst som levereras av Skellefteå kommun. Den innehåller också information om var du kan vända dig med synpunkter, klagomål och beröm.

En serviceförklaring måste innehålla ett löfte om tjänstens innehåll. Om vi inte håller det vi lovat i serviceförklaringen kommer vi att undersöka vad som inträffat, erkänna misstaget och snarast rätta till det som har blivit fel.

En serviceförklaring hjälper till att identifiera problemområden samt höja kvaliteten på tjänsten. Det är kunderna som lyfter fram vilka problem de har och Skellefteå kommun kan sedan jobba vidare med förbättring och utveckling.

Skellefteå kommun jobbar kontinuerligt med att ta fram serviceförklaringar inom olika områden och verksamheter.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06