Brandvarnartyper

För att brandvarnare ska få säljas i Sverige måste de uppfylla Konsumentverkets regler för säkerhet och funktion. Det innebär att de måste reagera på brandrök inom en viss tid och får inte ge för många falsklarm. Minst sju dagar innan batterierna är slut måste brandvarnaren ge en varningssignal om detta. Batterierna måste räcka i minst ett år och kunna ge ett brandlarm under åtminstone fem minuter. Ljudstyrkan ska vara minst 85 decibel. En godkänd brandvarnare är märkt med "Uppfyller Konsumentverkets regler för säkerhet och funktion."

Det finns två typer av brandvarnare, joniserande och optiska. Båda brandvarnartyperna finns i olika modeller. Både den joniserande och den optiska uppfyller konsumentverkets krav, men de reagerar olika snabbt på olika typer av bränder.

Joniserande brandvarnare

En joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften, och kan därför reagera på både synlig och osynlig rök. Joniserande brandvarnare anses därför vara bäst när det gäller att detektera snabbt uppflammande bränder med fullständig förbränning, dvs. bränder med öppen låga och riklig syretillförsel. Denna typ av brand kan sprida sig fort, och producerar stora mängder av osynliga förbränningspartiklar. Exempel på denna brand typ kan vara brand i en papperskorg, tv-apparat, eller fettbrand i köket.

Såhär fungerar den joniserande brandvarnaren: De joniserande brandvarnarna innehåller en radioaktiv strålkälla som bildar en elektrisk ström av de laddade partiklar som bildas genom jonisering av luften. När rök kommer in i varnaren, tar rökpartiklarna upp laddningar. Dessa är större och rör sig långsammare. På så sätt minskas den elektriska strömmen och larmet går.

En joniserande brandvarnare skall vara granskad och godkänd av Statens strålskyddsinstitut och är inte farlig för användaren. Vid normal användning är strålkällan inte åtkomlig och ingen strålning av betydelse ur hälsosynpunkt tränger ut till omgivningen.

Optisk brandvarnare

Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt material och anses vara effektivast när det gäller detektion av pyrande bränder, det vill säga bränder som kan glöda under flera timmar innan de utvecklas till bränder med öppen låga. Exempel på denna typ av brand kan vara en cigarett som ligger i en möbel eller en elektrisk kabel som är överhettad.

Såhär fungerar den optiska brandvarnaren: Inkommande rökpartiklar sprider eller absorberar ljus i mätkammaren, där en fotoelektrisk cell detekterar ljusförändringen och larmet går.

Extrafunktioner

  • En brandvarnare kan drivas av batteri eller kopplas till elnätet. Brandvarnare som kopplas in på elnätet har ett reservbatteri som fungerar vid strömavbrott.
  • Batteridrivna brandvarnare har vanligtvis ett 9-voltsbatteri som räcker cirka ett år. I vissa brandvarnare ingår ett litiumbatteri (långtidsbatteri) som kan ha en livslängd på 8-10 år.
  • Det finns brandvarnare som både har optisk och joniserande detektor.
  • Om man har behov av flera brandvarnare i huset eller lägenheten finns det brandvarnare som kan sammankopplas. Om en brandvarnare blir aktiverad, larmar alla. På så vis kan man bli varnad för elden på ett tidigt stadium. Sammankopplingen kan vara trådlös eller med ledning.
  • Det finns brandvarnare med pausknapp Den går att stänga av tillfälligt, till exempel när man lagar mat.
  • För de som är hörselskadade finns brandvarnare vars larm kan kopplas till ljus- eller vibratoranordningar.
  • Vissa brandvarnare är utformade som resebrandvarnare.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-17