Tidigare undersökningar

Skellefteå kommun arbetar aktivt för att förebygga droganvändning bland elever. ANDTS-undersökningen är ett viktigt verktyg i det arbetet. FRIS ansvarar för undersökningen i samverkan med grundskolan och gymnasiet.

ANDTS-undersökningen är en enkät som genomförs varje år i september. Den omfattar cirka 2000 elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Syftet är att kartlägga drog- och alkoholvanor hos ungdomar och resultatet bildar underlag för förebyggande insatser.
Undersökningen startade 1995 i Skellefteå kommun.

 

ANDT-undersökningen 2013

ANDT-undersökningen 2014

ANDT-undersökningen 2015

 

ANDT-undersökningen 2016

 

ANDT-undersökningen 2017

 

ANDT-undersökningen 2018

 

ANDTS-undersökningen 2019 (I år lades S:et i spel till i namnet)

 

Vill du ha siffror från tidigare års undersökningar ber vi dig ta kontakt med FRIS samordnare.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-02-15