Insatser för unga vuxna och nyanlända

Här kan du läsa om serviceförklaringen "Insatser för unga vuxna och nyanlända".

Vad är en serviceförklaring?

Skellefteå kommuns ansvar

Du kommer att få ett gott bemötande av den personal du möter.


Skellefteå kommun lovar

  • språkstöd till Teorin i körkortsundervisningen.
  • lära dig var jobben finns
  • lära dig hur du utvecklar ditt CV
  • lära dig hur du skriver ett personligt brev
  • kunskap om hur du söker ett arbete
  • coachning och stöttning när du söker arbete
  • intyg från alla aktiviteter och praktikplatser som du deltar i under din tid på arbetsmarknadsenheten
  • lära dig hur man hittar information om studier, företagsregister och starta eget.

Ditt ansvar

Att du aktivt deltar i din planering under programtiden.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du anser att vi inte lever upp till serviceförklaringen erbjuder vi dig ett möte inom 14 dagar där vi tillsammans utreder vad som kan vara orsaken till avvikelsen och vad som kan göras bättre.

Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information som hjälper oss att bli bättre. Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00.
Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill. Till till kontaktsidan


Vad är serviceförklaringar?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-11-03