Placering av brandvarnare

Brandvarnarens främsta uppgift är att skydda dig när du sover. Därför ska brandvarnaren placeras längs vägen från sovrummet ut till det fria, det vill säga i hallen eller i rummet utanför sovrummet. Om det finns brandrisker i sovrummet som till exempel levande ljus, TV-apparat eller liknande, bör en brandvarnare placeras även där. Tänk på att en stängd dörr kan hindra röken från att nå brandvarnaren och att ljudet från en brandvarnare kan vara svår att höra genom en stängd sovrumsdörr. Om din bostad består av flera våningsplan bör det finnas en brandvarnare på varje plan.

Antal brandvarnare

En brandvarnares övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvadratmeter. Det bör inte vara mer än tolv meters avstånd mellan två brandvarnare. Du bör ha en brandvarnare per våningsplan.

Placeringstips

Placeringen av brandvarnaren är viktig. Tänk på detta när du monterar en brandvarnare och kontrollera att din befintliga brandvarnare uppfyller dessa råd:

  • Brandvarnaren ska i första hand väcka dig innan rök tränger in i sovrummet eller blockerar din utrymningsväg. Montera därför brandvarnaren i anslutning till sovrummet. Om det finns brandrisker i sovrummet bör det även finnas en brandvarnare där.
  • Brandvarnaren ska vara placerad i mitten av taket med minst 50 centimeter fritt utrymme runt brandvarnaren.
  • I tvåvåningshus bör en brandvarnare placeras i taket där trappan kommer upp till andra våningen.
  • Undvik placering av brandvarnaren i direkt anslutning till kök, badrum eller ventilationskanal eftersom risken för fellarm ökar då.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-17