Om brandvarnaren larmar

Om brandvarnaren larmar gäller det att snabbt kontrollera om det brinner. Agera enligt principen rädda-varna-larma-släck. Om det inte brinner när brandvarnaren larmar är det också viktigt att agera.

Om det brinner

När brandvarnaren avger signal ska du:

 1. Kontrollera om det brinner
 2. Rädda dig själv och andra i din närhet.
 3. Varna de som är i fara.
 4. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
 5. Släck branden om det är möjligt. 

Var beredd på att svara på SOS-operatörens frågor

 • Vad har hänt?
 • Var har olyckan hänt?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Utrymning vid brand

Försök att stänga inne branden så att brand- och rökspridningen går långsammare.

Välj säkraste vägen ut:
Röken kommer mycket snabbt och stiger uppåt. Därför måste du ner under röken. Där kan du andas lättare, se och orientera dig bättre. Undvik rökfyllda rum och trapphus.
 
Känn på dörren:
Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte, utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Detta gör du genom att känna på dörren om den är varm.
 
Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr gör att branden och röken sprider sig långsammare.

Möt räddningskåren och berätta:

 • var det brinner
 • brandens omfattning
 • om det finns några kvar i huset

Om det inte brinner

 1. Undersök vad som orsakade larmet, t.ex. matlagning, rökning etc
 2. Kontrollera batteriets funktion och byt vid behov
 3. Rengör brandvarnaren
 4. Montera tillbaka brandvarnaren och testa dess funktion
 5. Om brandvarnaren ändå inte fungerar bör den bytas ut. 

OBS!

Många larm minskar batteriets livslängd markant. Byt placering av brandvarnaren vid många onödiga larm.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-17