Gräva i offentlig mark

Du måste ansöka om grävtillstånd hos kommunen innan du gräver i offentlig mark. I vissa fall behöver du även lämna in en trafikanordningsplan. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du går tillväga.

Innan du gräver ska du lämna in en ansökan till kommunen. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast tre veckor innan grävning.

Du ansöker via vår e-tjänst för grävtillstånd och TA-planer. Glöm inte att bifoga en planritning eller skiss som visar var du vill gräva. Om du inte har ett användarkonto kan du registrera ett nytt i e-tjänsten.

  • Grävtillståndet gäller för ägaren av anläggningen oavsett vem som skickar in ansökan.
  • Kommunen tar inte betalt för grävtillstånd eller hyra för ledningar i offentlig mark.

Lämna in trafikanordningsplan (TA-plan)

Du måste lämna in en trafikanordningsplan om du ska gräva nära en väg, om det gäller vägarbete eller om ditt arbete inkräktar på gatumark och trafik. Takskottning, husdräneringar och fasadrenoveringar är exempel på arbeten som kan inkräkta på gatumark.

Trafikanordningsplanen ska lämnas in till kommunen senast två veckor före planerad grävning. Du ansöker via vår e-tjänst för grävtillstånd och TA-planer. Om du inte har ett användarkonto kan du registrera ett nytt i e-tjänsten.

Ägarens ansvar vid grävarbeten

  • Arbetsområdet ska återställas till samma skick som innan omedelbart efter utfört arbete.
  • Ägaren av anläggningen ansvarar för eventuella skador som blir i väg- och parkområde på grund av markarbetet.
  • Ägaren ansvarar för hela det framtida ansvaret för anläggningen.


Arbetet ska följa villkoren som står i dokumentet ”Anvisningar för grävning i offentlig mark”.

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2020-01-03
Sida

Användning av järnsand

Innan järnsand används i en anläggning ska användaren göra en bedömning om den aktuella användningen innebär en föroreningsrisk för mark, ytvatten ell...

Läs mer
Sida

Använda offentlig mark

Offentlig mark är till för alla. För att använda den till något annat än vad den är avsedd för krävs som regel tillstånd av polisen. Ett sådant tillst...

Läs mer