Copy-En pimpelfiskare på havet-Johanna Engström-Naturkulturguiden.jpg

Lakfiske

Vattnet är svart och kallt. De flesta fiskar går på sparlåga och rör sig så lite som möjligt för att spara energi. Ett undantag finns. En långsmal, mörk och svagt leopardmönstrad fisk, är mycket aktiv i vinterkylan. Den låter sina små skäggtömmar känna av den mosaik av dofter som finns i vattnet. Särskilt intressant är det att känna om det finns någon hona i närheten. Ett rytmiskt dunkande på botten, kombinerat med lukten av fiskkött, gör att den ändrar fokus från fortplantning till födosök.

Under senhösten och förvintern står det mesta av sportfisket stilla. Laken är ett klart lysande undantag. Sportfisket efter lake är koncentrerat till perioden november-februari, när denna fisk är som mest aktiv och lättast att nå. De söker sig då upp till grunda, istäckta vatten för att leka, och i motsats till många andra arter så äter den under lekperioden. Övriga delar av året är den svår att hitta och fångas mest av misstag, när den utgör bifångst vid nätfiske.

Fiskemetoden är väldigt enkel. En isborr, pimpelspö och lina av lite kraftigare modell, försedd med pirk och krok är allt som behövs. Eftersom vikter på lake uppemot 4 – 5 kilo inte är helt ovanligt bör borrens skär helst ha en diameter på 150 mm eller mer för att laken inte ska fastna i hålet på väg upp. Kroken agnas med små fiskbitar av t.ex. mört eller strömming. Se till så att kroken är vass eftersom lakens mundelar är hårda och svåra för krokspetsen att få fäste i. När man väl sitter vid hålet är det bara att hålla agnet i närheten av botten och emellanåt låta pirken ”studsa” i botten för att attrahera laken. När den väl hugger är det ofta bestämt och utan tvekan. Det blir plötsligt bara tungt och stumt nere i det mörka vattnet.

Laken finns i de allra flesta vattnen i kommunen. Pröva gärna på selområden i nedre delarna av de större kustmynnande vattendragen eller på grynnor i de större sjöarna. Ett klassiskt ställe där mången lake hissats genom pimpelhålet är utanför Björnsholmen i nedre delen av Skellefteälven.

De flesta andra fisken bedrivs under dygnets ljusa timmar. Laken däremot fiskas effektivast under dygnets mörka del. Trevliga tillbehör utgörs därför av maschaller och en fikaväska med varm choklad. För barnfamiljen är det en mycket trevlig upplevelse att byta julstressen mot ett par timmars stilla lakfiske under en stjärnklar himmel. Barnens skräckblandade förtjusning när de får dra upp en vilt slingrande lake blir ett minne för livet. Tyvärr finns det ett motstånd mot att fiska lake eftersom man inte gärna äter den fångade fisken. Detta förklarar man med att den ser ”otäck” ut och att man inte vet hur den kan tillagas. Lakens kött håller en mycket hög kvalitet och den kallas ofta sötvattenstorsk, beroende på sitt släktskap till denna art.

Lake är mycket uppskattad i vårt grannland Finland där den anses vara en delikatess, och man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att hitta samma uppfattning i Sverige. Stuvad lake och ”lakasoppa” är två klassiska recept väl värda att pröva.

Länk till så här fiskar du lake

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2013-01-28