Copy-Två uttrar på väg ned i vattnet-PeterLilja-Naturkulturguiden.jpg

Bureälven

Upplev älven som fängslar omgivningen med sina två ansikten: Den klassiskt norrländska skogsälven forsande genom oländig myrmark och barrskog i väster som möter slättlandets pärlband av sjöar i öster.

 

Bureälven med sin längd av 10 mil och en vattenföring på ca 11 m3/s, påbörjar sin livscykel i gränslandet mellan Skellefteå- och Norsjö kommun. Från Övre Burträsket till Nedre Burliden kastar sig älven brant ner i vilda forsar där öring och harr bryter ytan i sin jakt på insekter. Här finns också bestånd av amerikansk bäckröding, som härrör från tidigare gjorda utsättningar.

Mellan Bjurbäcken och Brattfors börjar älven sakta förändras och den får en slingrande karaktär, omgiven av avsnörpta korvsjöar som är historiska avtryck av dess tidigare sträckning. Bureälvens andra karaktäristiska ”ansikte” mejslas fram när slättlandskapet tar vid nedströms Neboträsket. Här domineras omgivningen av åker och äng. Älven inbjuder med sin lugna vattenyta till härliga kanotturer.

Älven passerar också genom flera stora sjöar där den största utgörs av Burträsket som också är kommunens näst största sjö. De övriga större sjöarna är Bodträsket, Mjövattsträsket, Hjoggböleträsket, Falmarksträsket och Bodaträsket. Här kan hård vind på sjöarna snabbt öka utmaningen i den annars så lugna kanotturen.

I dessa vatten finns också starka bestånd av flodkräfta och gös, och fisket efter dessa är mycket populärt. Systemet är artrikt och ett paradis för sportfiskare som letar ett högklassigt spinnfiske. Förutom gös finns fina bestånd av abborre och gädda. Gemensamt för samtliga rovfiskar är att de gynnas av en hög produktion av bytesfisk och här finner de ett uppdukat smörgåsbord av braxen, mört och nors.

På de sista 5 km nedströms Bursjön och ned till havet så ändrar älven återigen karaktär. Här faller älven brant och forsmiljöerna utgör lek- och uppväxtmiljöer för främst harr, sik och öring.

Älven har tidigare varit flottled och merparten av de tidigare flottningsrensade forssträckorna är numera återställda till ett mer ursprungligt utseende. Detta gynnar bl.a. älvens harr och öring och därmed också den lekfulla uttern som här finner ett av sina viktigaste områden i kommunen.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16
Sida

Byskeälven - en levande laxälv

Byskeälven startar sin resa inom Arvidsjaurs kommun. Den hinner ge upphov till ett flertal ”ögonbedövande” sevärdheter innan den majestätiskt säger fa...

Läs mer