Bureåområdet - förskole- och skolråd

Förskole- och skolråd är ett rådgivande diskussionsforum där förskolechef/rektor får tillfälle att ta del av föräldrarnas, elevernas och personalens synpunkter.

Här hittar du protokoll och annan information rörande förskole- och skolråden i Bureåområdet.

Dagordning/kallelse

Förskoleråd 2019-03-19 Bureå (pdf, nytt fönster)

Skolråd 2019-04-01 Bureå (pdf, nytt fönster)

 

 

Protokoll

Förskoleråd Bureå 2018-10-09 (pdf, nytt fönster)

Skolråd Bureå 2019-04-01 (pdf, nytt fönster)

 

 

Representanter i skolråd

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-17