Bureåområdet - förskole- och skolråd

Förskole- och skolråd är ett rådgivande diskussionsforum där förskolechef/rektor får tillfälle att ta del av föräldrarnas, elevernas och personalens synpunkter.

Här hittar du protokoll och annan information rörande förskole- och skolråden i Bureåområdet.

Dagordning/kallelse

Skolråd 2018-10-01 Bureå (pdf, nytt fönster)

Förskoleråd 2018-10-09 Bureå (pdf, nytt fönster)

 

Protokoll

Förskoleråd Bureå 2018-10-09 (pdf, nytt fönster)

2018-05-21 Bureå (pdf, nytt fönster)

 

 

Representanter i skolråd

 

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-10-18