Bureåområdet - förskole- och skolråd

Förskole- och skolråd är ett rådgivande diskussionsforum där förskolechef/rektor får tillfälle att ta del av föräldrarnas, elevernas och personalens synpunkter.

Här hittar du protokoll och annan information rörande förskole- och skolråden i Bureåområdet.

Dagordning/kallelse

Skolråd 2020-02-17 Bureå (pdf, nytt fönster)

Förskoleråd 2019-03-18 Bureå (pdf, nytt fönster)

 

 

 

Protokoll

Skolråd Bureå 2019-11-25 (pdf, nytt fönster)

Skolråd Bureå 2020-02-17 (pdf, nytt fönster)

Förskoleråd Bureå 2019-10-15 (pdf, nytt fönster)

 

 

Representanter i skolråd

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-02-21