Kanalskolan - skolråd

Skolråd är ett rådgivande diskussionsforum där rektor får tillfälle att ta del av föräldrarnas, elevernas och personalens synpunkter.

Här hittar du protokoll och annan information rörande skolråd för Kanalskolan.

Kanalskolans skolrådsmöten läsåret 2017-2018

2017-09-18 kl. 18.00-19.30

2017-11-28 kl. 18.00-19.30

2018-02-07 kl. 18.00-19.30

2018-05-08 kl. 18.00-19.30

 

Protokoll

Protokoll skolråd Kanalskolan 2017-09-18

Protokoll skolråd Kanalskolan 2017-11-28

Protokoll skolråd Kanalskolan 2018-02-07

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-02-08