Tuböleskolan - skolråd

Skolråd är ett rådgivande diskussionsforum där rektor får tillfälle att ta del av föräldrarnas, elevernas och personalens synpunkter.

Här hittar du protokoll och annan information rörande skolråd för Tuböleskolan.

Protokoll

Minnesanteckningar från skol/förskoleråd 180516 (pdf, nytt fönster)

Kallelse till skol/förskoleråd 180516 (pdf, nytt fönster)

Minnesanteckningar från skolrådsmötet 180222 (pdf, nytt fönster)

Minnesanteckningar från skol/förskoleråd 171106 (pdf, nytt fönster)

 

Information om pågående utredning för Sörböleskolans upptagningsområde (pdf. nytt fönster)

 

 

 

 

 

 

Representanter i skolråd

I varje klass finns någon representant till skolrådet.

 

 

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-01