Bygglov

Här kan du läsa om serviceförklaringen för bygglov.

Vad är en serviceförklaring?

Skellefteå kommuns ansvar

Du kommer att få ett gott bemötande av den personal du möter.

Skellefteå kommun lovar att du får:

 • följande information om ditt bygglovsärende från vår kundtjänst, vår webbplats eller vid "Får jag lov?":
  – Om handlingar som du behöver för att söka bygglov.
  – Om ungefärlig avgift för ditt bygglov.
  – Om du har ett såkallat enkelt eller vanligt ärende.
  – Var du ska vända dig om du behöver kontakta andra myndigheter.
 • återkoppling inom sju arbetsdagar från att vi har tagit emot din ansökan.
 • veta om din granne får möjlighet att lämna synpunkter på din bygglovsansökan.
 • beslut om bygglov för enkla ärenden inom högst fyra veckor från det att vi har fått in alla handlingar.
 • beslut om bygglov för vanliga ärenden inom högst åtta veckor från det att vi har fått in alla handlingar.
 • beslut om startbesked för eldstad inom högst två veckor från det att vi har fått in alla handlingar. 
   

Ditt ansvar:

Lämna in en komplett ansökan, med alla handlingar, som innehåller de uppgifter som vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende.

Kontakta oss om du har frågor eller om du vill ha hjälp att fylla i din ansökan.


Om vi inte håller vad vi lovar

Om du hör av dig för att vi inte har levt upp till vad vi lovat kommer du att få en förklaring till varför vi inte höll löftet. Vi kommer även att se över våra rutiner för att förbättra vårt arbete.


Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster
Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre. Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00. Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.
Till kontaktsidan

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2015-11-17