Furuskolans förskoleråd/skolråd

Skolråd är ett rådgivande diskussionsforum där rektor får tillfälle att ta del av föräldrarnas, elevernas och personalens synpunkter.

Här hittar du protokoll och annan information rörande förskole- och skolråden på Furuskolan.

Protokoll skolråd Furuskolan

2018-03-26 (pdf, nytt fönster)

2018-01-10 (pdf, nytt fönster)

2016-11-08 (pdf, nytt fönster)

2016-02-29 (pdf, nytt fönster)

2015-10-20 (pdf, nytt fönster)

2015-01-26 (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-05-29