Berätta

Berätta – ett nyfiket magasin om litterärt och muntligt berättande i Skellefteregionen

Magasinet Berätta har tagits fram för att visa på styrkan i det muntliga och litterära berättandet i Skellefteå älvdal, då många stora författare och berättare har sitt ursprung härifrån.

Magasinet är gratis och du kan hämta ett eget exemplar på Skellefteås bibliotek, Nordanås reception, turistbyrån, kommunens kundtjänst och många andra platser. Du hittar det även här på webben:

Magasinet BERÄTTA (pdf)


Varför ett berättarmagasin?

Inom ramen för EU-projektet Västerbotten – berättarnas län drivs delprojektet Kulturturism i Berättarnas stad, med Skellefteå kommun som huvudman. Syftet med projektet är att genom produktutveckling ta fram kulturturistiska produkter baserade på regionens berättelser. Magasinet BERÄTTA är en av dessa produkter.

Med BERÄTTA vill vi väcka lusten att lära mer om berättarna här i regionen och om platserna som givit upphov till berättelserna. Som läsare kommer du att möta berättelser som ofta återfinns i fantasin, berättelser bortom normen - men framförallt berättelser om människor. Från kust till fjäll. Från dåtid till nutid. Gemensamt för dem alla är att de hämtat kraft och skaparanda ur landskapet.

 

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2018-06-14