Gör inga tjuvar

I Skellefteå har vi tagit fasta på talesättet ”Tillfället gör tjuven” - och därmed också offret. I kampanjen ”Gör inga tjuvar” är utgångspunkterna att minska kontanthanteringen inom handeln samt att minska bostads- och bilinbrotten.

Du kan själv minska risken att bli utsatt för brott genom att:
 •tömma din bil själv
•undvika att ha mycket kontanter på dig
•undvika att förvara mycket kontanter i hemmet
•samverka i ditt bostadsområde för att motverka inbrott
 
Skellefteå fick utmärkelsen ”Tryggare Stadsmiljö 2006” av Svenska Stadskärnor tack vare Trygghetsforums unika samarbete i kampanjen ”Gör inga tjuvar”.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2015-06-25