Trygghetsvandringar

Trygghetsforum anordnar emellanåt så kallade trygghetsvandringar. Vi har till exempel gjort gruppvandringar i centrala stan, längs Skellefteälven och runt lasarettsområdet.

Vid en trygghetsvandring får deltagarna sätta på sig sina "trygghetsglasögon" och fokusera på de faktorer i närmiljön som påverkar upplevelsen av trygghet och otrygghet.
 
Osäkra miljöer kan kännas betydligt säkrare genom att till exempel öka belysningen eller förbättra sikten, för att försvåra för någon att gömma sig

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-06-03