Raggsjö

Kulturturism i Berättarnas stad

Inom ramen för EU-projektet Västerbotten – berättarnas län drevs delprojektet Kulturturism i Berättarnas stad. Syftet med projektet var att ta fram kulturturistiska produkter baserade på regionens berättelser.
Projektet avslutades hösten 2014.

Projektets fokus var kultur- och turistnäringen i Skellefteå, Norsjö och Malå kommun och målet var att öka antalet besökare till regionen. Detta genom att utveckla förutsättningarna för en ökad kulturturism baserad på länets kulturarv i form av muntligt och litterärt berättande.

Huvudman för Kulturturism i Berättarnas stad var Skellefteå kommun.

Läs mer om projektet här

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-14