Killetjej1525R-147483.JPG

Idépengar

Har du en idé? Är du mellan 13 och 20 år och intresserad av att förverkliga den. Läs mer om hur du gör för att den ska bli verklighet.

Syftet med idépengar är att du ska få en kunskap som du kan ha nytta av senare i livet genom att få vara delaktig och ha inflytande i ett eget projekt eller idé.

Hur mycket kan du söka?

Du kan söka max 5 000 kronor.

Vem kan söka?

Du måste vara mellan 13 och 20 år gammal. Du kan vara en enskild person eller grupp. Inga föreningar kan söka. För föreningar finns det andra bidrag. Du måste bo och vara skriven i Skellefteå kommun.

För vad kan du söka?

Du kan söka själv eller tillsammans med andra. Ledarna på fritidsgården berättar hur du ska göra. Du kan göra i princip vad som helst. Det kan handla om konserter, LAN, skapa en tidning, göra ett arrangemang med mera. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

För vad kan du INTE söka?

Vi beviljar exempelvis inte till resor utanför kommunen. Men vi kan ge ersättning om de kommer till fritidsgården och berättar om sin resa. Projektet får inte ha något vinstsyfte.

Vad krävs för att det ska kunna genomföras?

Det ska vara drogfritt.

Andra ungdomar ska kunna ta del av projektet.

Det ska äga rum i Skellefteå kommun och i all marknadsföring ska kommunens/fritids logga synas.

Det genomförs på fritiden och skall inte ha något vinstsyfte.

Det ska inte drivas eller initieras av vuxna.

Ekonomi och uppföljning

När ansökan är godkänd är det projektgruppen som är ansvariga för att redovisa kostnader och inköp som gjorts.

Eventuellt överblivna pengar och material tillhör kommunen och ska återställas när projektet är avslutat.

Efter projektet vill vi att projektgruppen berättar hur projektet har gått.

 

 

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-07-04