Dokumentation

Här hittar du en samling av den dokumentation kring den nya vattentäkten som finns publicerad på webbplatsen.

Beslut

Beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Skelleftedalens vattentäkter 2019-06-11 (pdf)

Bilaga överklagan (pdf)

Kartbilaga hela Skelleftedalens vattenskyddsområde (pdf)

Kartbilaga Bolidens vattentäkt (pdf)

Kartbilaga Skellefteå vattentäkt (pdf)

Kartbilaga Renströms vattentäkt (pdf)

Se vattenskyddsområdet i Skellefteåkartan
I lagerlistan klickar du på pilen vid "Vatten och avfall", därefter vid "Vatten och avlopp". Bocka i "Vattenskyddsområde". Zooma in.

Beslut om ersättning för fördyring av avgifter inom fastställt vattenskyddsområde 2016-11-14 (pdf)

Beslut systemlösning 2014-06-16 (pdf)

Anläggningen i Medle

Illustration som visar den planerade anläggningen i Medle (pdf) Illustrationen är inte skalenlig eller exakt. Den visar bara på ett enkelt sätt hur den nya anläggningen kommer att byggas.

Tidplan och projektets olika steg

Tidplan byggnation (pdf)

Beskrivning över projektets olika faser (pdf)

Alternativen som valdes bort

Dokumenten här nedan visar tänkt lokalisering av de alternativ som utreddes och jämfördes innan beslut om den nya anläggningen i Medle

Karta som visar den tänkta lokaliseringen för de olika alternativen (pdf)

Illustration som visar vattendomsalternativet (pdf)

Illustration som visar Kvistforsenalternativet (pdf)

 

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2020-01-08