Turism

Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige och turismen har blivit en allt viktigare inkomstkälla för många. Städerna har alltid lockat turister till sig, men i jakten på nya upplevelser kan landsbygden erbjuda något utöver det vanliga.

Skellefteå har potential med sina växlande årstider, vackra natur både i kust och inland samt intressant industrihistoria och berättartradition. Med Norrlands längsta kustlinje och sandstrand, 1500 sjöar och vattendrag, storslagna vidder och orörd vildmark kan vi tillsammans utveckla turismen i hela kommunen.

Övergripande turismutvecklingsstrategi för Skellefteå kommun

Det nationella målet för turismen i landet är att turismens omsättning ska dubbleras från år 2010 till år 2020. Även Destination Skellefteå har tagit fram en turismstrategi för destinationen Skellefteå i syfte att vägleda arbetet för att öka turismen i Skellefteå. Därför arbetar nu Skellefteå kommun fram en övergripande turismstrategi som ska fokusera på hur arbetet praktiskt ska genomföras. En strategi som klarlägger och förtydligar vilka roller och insatser som olika parter bör ta eller göra för att turismen ska kunna fortsätta utvecklas i kommunen. Strategin förväntas vara klar vid årsskiftet 2014/2015.

Destination Skellefteå (nytt fönster) 

Skellefteås turismstrategi (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-19