Revisionsåret 2012

Revisionsåret 2012

 

Lönehantering

 

Perspektivet Utveckling/tillväxt

 

God ekonomisk hushållning (GEH)

 

Samverkan barn och unga

 

Årsredovisning

 

Ansvarsutövande

 

Skellefteå Stadshus AB

 

Skelleftebostäder och Polaris

 

Skelleftebuss

 

Skellefteå Airport

 

Skellefteå Kraft

 

Norrlands Etanolkraft

 

Skellefteå museum AB


Övriga dokument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunrevisionen
Informationen granskades: 2014-08-15