Tuböleskolan - viktig information

Här hittar du viktig information rörande Tuböleskolan.

 Informationsbrev om mer tid till utredning för Sörböleskolans upptagningsområde

 

Skolsköterskor på Tuböleskolan vårterminen 2017:

Camilla Andreassen

finns på plats måndag, tisdag och torsdag

Chatrine Pålsson

finns på plats fredagar

 

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-03-16