Utbildning i svenska för invandrare

Här kan du läsa om vad du kan förvänta dig när du läser en utbildning i svenska för invandrare.

Vad är en serviceförklaring?

Skellefteås ansvar

  • Språkstöd på de vanligaste modersmålen och extra stöd i dina studier vid behov.
  • Högst en månads väntetid från ansökningsdatum till start
  • Möjlighet till studier motsvarande heltid
     

Ditt ansvar:

  • Att du aktivt deltar i undervisningen

 

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du anser att vi inte lever upp till serviceförklaringen erbjuder vi dig ett möte inom 14 dagar där vi tillsammans utreder vad som kan vara orsaken till avvikelsen och vad vi kan förändra.

Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information som hjälper oss att bli bättre.

Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00. Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Länk till kontaktsida http://www.skelleftea.se/kontakt

 

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden
Informationen granskades: 2014-11-03