E-tjänster och telefoni

Trygghetslarmen fungerar normalt

Trygghetslarmen har fungerat fullt ut under flera dagar och alla oklarheter har retts ut. Läget kan därmed anses vara stabilt och kommunen upphör med förhöjd beredskap.

Läs mer
bygga-bo-miljo-1280x400.png

Bo, trafik och miljö

För dig som bor här eller vill flytta hit erbjuder Skellefteå kommun information och service i allt från avfallshantering till bygglov och samhällsplanering. Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling för både miljö och folkhälsa.

Sida

Kritik på teknik

Kritik på teknik är en enkätundersökning som syftar till att ge kommunen en uppfattning om invånarnas önskemål och prioriteringar när det gäller samhä...

Läs mer
Nyhet

Har du kvar majspåsar?

2020-10-19 Har du kvar majsstärkelsepåsar för matavfallet vill vi att du använder de påsarna först innan du går över till papperspåse. Majspåsen går sönder när d...

Läs mer
Nyhet

Hylla till matavfallskärlet

2020-10-13 Nu kommer snart möjligheten att köpa en hylla till ditt bruna sopkärl för matavfall. Det är inte något man måste ha men kan underlätta på vintern när ...

Läs mer