bygga-bo-miljo-1280x400.png

Bo, trafik och miljö

För dig som bor här eller vill flytta hit erbjuder Skellefteå kommun information och service i allt från avfallshantering till bygglov och samhällsplanering. Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling för både miljö och folkhälsa.

Sida

Kritik på teknik

Kritik på teknik är en enkätundersökning som syftar till att ge kommunen en uppfattning om invånarnas önskemål och prioriteringar när det gäller samhä...

Läs mer
Nyhet

Europa minskar avfallet

2019-11-21 Temaveckan Europa minskar avfallet pågår. Skellefteå kommun Avfall och Exploratoriets bidrag, skolprogrammet ”Källsortering och sopskoj med Råttan & R...

Läs mer