Träindustriepoken.jpg

Renholmen

Platser som en gång i tiden varit centrala och sjudit av liv, kan idag ligga lite vid sidan av och bara andas semesteridyll. Renholmen är en sådan plats. I början av 1900-talet var Renholmen ett av Europas största och modernaste sågverk. Det var sågverket som skapade Renholmen.

År 1890 byggdes en ångsåg på Renholmen, där Åbyälven mynnade i havet. Den hade åtta ramar och drevs av en ångmaskin på 160 hk. Efter bara några år byttes den ut mot en 600 hk stark maskin. Sågbladen kunde då köras fortare och såga mer virke. En generator kopplades till och den drev moderna ellok som körde virke på den stora brädgården. Ett av Europas största och modernaste sågverk hade tagit form. Men driften blev kortvarig. En lågkonjunktur inföll på 1920-talet och den fick många sågverk på fall. Dåvarande ägarna, Ytterstfors-Munksund AB, gick i konkurs 1925. Nya ägare tillträdde och drev sågen fram till 1930, då den tystnade för gott.
Den storslagna sågverksindustrin har lämnat tydliga spår efter sig i Renholmen. När du kommer in i byn, ser du bönhuset och skolan och en massa småhus som ligger söder om vägen. Det är resterna efter Renholmens sågverkssamhälle. Småhusen byggde arbetarna själva, med virke de fick köpa billigt från sågen. I Renholmen fanns också affärer, kaféer, Folkets hus och ovanför hamnen, där fartyg från hela världen lastade, låg kontoret och disponentvillan. På Granholmen låg fem arbetarkaserner – grunderna efter dessa finns ännu kvar.

Vägbeskrivning

Sväng österut från E4:an vid Åbyn, ca 4 mil norr om Skellefteå. Renholmen och lämningarna efter sågverket ligger vid vägs ände, ca 3 km från E4:an.  

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16