Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen.

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan

 • det politiska systemet 
 • kommunernas förmedling av tjänster 
 • kommunen som arbetsplats 
 • utvecklingen av lokalsamhället.

 

Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett antal frågor belyses. Bedömningen görs mot bakgrund av teorier med betoning på mål- och resultatstyr-ning, decentralisering och medborgar- respektive brukarorientering.

De åtta huvudområdena är:

 1.  Offentlighet och demokrati
 2. Tillgänglighet och brukarorientering
 3. Politisk styrning och kontroll
 4. Ledarskap, ansvar och delegation
 5. Resultat och effektivitet
 6. Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
 7. Verksamhetsutveckling
 8. Kommunen som samhällsbyggare.

 

En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat värdefull information om både styrkor och förbättringsområden.

Läs hela rapporten

Kommunkompassen (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2015-01-26