Serviceförklaring för förbättrad källsortering och återvinning

Här kan du läsa om vilket ansvar kommunen har när det gäller källsortering och avfall.

Vad är en serviceförklaring?

Skellefteå kommun lovar att:

  • hjälpa till med rådgivning för de flerbostadshusföreningar (hyresrätter och bostadsrätter) som vill anpassa sina lägenheter och soprum till att underlätta för källsortering av matavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall (batterier, småelektronik, sprayburkar, glödlampor, lysrör).
  • du som invånare i Skellefteå kommun enkelt och via flera kanaler ska kunna hitta den information du behöver för att kunna källsortera ditt hushållsavfall.
  • du genom personliga möten ska få kunskap om hur och varför du ska sortera ditt hushållsavfall.

 

Ditt ansvar

Du källsorterar ditt avfall rätt enligt anvisningar och lämnar det på avsedd plats.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du hör av dig till kundtjänst för att vi inte har levt upp till vad vi lovat kommer vi att ta kontakt med dig. Du får då en förklaring till varför vi inte höll löftet. Vi kommer även att se över våra rutiner för att förbättra vårt arbete.

Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information som hjälper oss att bli bättre.

Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.
http://www.skelleftea.se/kontakt

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2015-02-09