Vad gör kommunen?

Skellefteå kommun ansvarar för många saker som
människorna som bor här har nytta av.

Några av de sakerna är kommunen enligt
lagen skyldiga att ansvara för och vissa saker är
frivilligt för kommunen att ordna.

Det här är saker som kommunen måste
ansvara för:

 • barnomsorg, förskola, grundskola,
  gymnasieskola och särskola
 • kommunal vuxenutbildning och
  svenska för invandrare (SFI)
 • socialtjänst, omsorg för äldre och
  för personer med funktionshinder
 • planering av byggnader, gator och torg
 • skötsel av gator, torg och parker
 • sophämtning och avfallshantering
 • räddningstjänst till exempel vid brand,
  trafikolyckor och utsläpp av farliga ämnen
 • kommunalt vatten och avlopp
 • bibliotek där medborgarna gratis kan låna
  bland annat böcker och tidningar

 

Alla andra saker som kommunen gör är frivilliga.
Till exempel hjälper kommunen till så att det
finns idrottsplatser, badhus, kulturskola,
museum och mycket mer.
Allt för att vi som bor i kommunen ska
trivas och må bra.


Vem bestämmer i kommunen?

Alla människor som bor i kommunen ska
få vara med och bestämma över sådant som
finns där de bor.
Därför styrs kommunen av politiker som
valts direkt av medborgarna.

Vart fjärde år hålls allmänna val i Sverige.
Svenska folket väljer då vilka
politiska partier och politiker som ska
företräda dem i riksdagen, i landstinget och
i kommunfullmäktige.

För att få rösta i kommunal-valet ska du ha fyllt
18 år och vara folkbokförd i kommunen.
Om du är utländsk medborgare ska du
dessutom ha varit folkbokförd i Sverige i 3 år.

Hur får kommunen pengar?

Ett sätt som kommunen får pengar på är från
den del av medborgarnas inkomst-skatt som
kallas kommunal-skatt.
De pengarna använder kommunen till att
ordna alla de saker som behövs för
människorna som bor i Skellefteå kommun.

Kommunen får också pengar från regeringen.
De pengarna kallas statsbidrag.
Hur mycket pengar Skellefteå kommun får
genom kommunal-skatt och statsbidrag
beror på hur många som bor här.

Could not find file 'E:\Content Studio.Net\Websites\SkewebProd\Admin2013\Design\xsl\sub-menu.xsl'.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2015-05-08