Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Skellefteå kommun
har rätt att lämna in egna förslag
till kommunen.
Det kallas för medborgarförslag.

Även barn, ungdomar och utländska
medborgare som ännu inte fått sin kommunala
rösträtt kan lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan gälla allt som
kommunen gör och ansvarar för.
Det kan till exempel vara stads-planering,
trafikfrågor eller sådant som rör
skola och äldreomsorg.

Läs mer på sidan Vad gör kommunen?

Förslaget får inte vara rasistiskt,
odemokratiskt eller strida mot lagen.
Det får inte heller vara personliga
ärenden, till exempel frågor om
bygglov eller socialbidrag.

Vad händer med medborgarförslaget?

Den som har lämnat in ett medborgar-förslag
har rätt att presentera sitt förslag och svara på
frågor när kommun-fullmäktige behandlar
förslaget.
När kommun-fullmäktige har fattat beslut om
förslaget ska den som lämnat förslaget
meddelas.

Kommun-fullmäktige kan ibland låta
kommun-styrelsen eller någon annan
politisk nämnd ta beslut om förslaget.

Vilka uppgifter ska finnas med?

Medborgarförslaget ska vara skriftligt och
innehålla ett förslag som kommun-fullmäktige
kan ta ställning till.

Medborgarförslaget ska också:

  • vara märkt med texten
    ”Medborgarförslag”
  • innehålla din namnteckning
  • innehålla ditt namn, adress och
    telefonnummer.

 

Var lämnar jag mitt medborgarförslag?

Blankett medborgarförslag (pdf, nytt fönster)
Blankett lämnas in till kundtjänst eller skickas till:
Kommunstyrelsen
931 85  Skellefteå

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2015-06-24