Rapporter och skrivelser från kommunrevisionen

Revisionsåret 2014 (samtliga dokument öppnas i ett nytt fönster)

 

Bokslutsprocessen

 

Förebyggande arbete EKO

 

Medfinansiering av evenemang

 

Upphandling och inköp

 

Första linjens chefer inom socialtjänsten

 

Gymnasiets programutbud

 

Strategisk lokalförsörjning

 

Lärarnas arbetsmiljö

 

Ansvarsutövande

 

Skellefteå Stadshus AB

 

Skelleftebostäder och Polaris

 

Skelleftebuss

 

Skellefteå Airport

 

Skellefteå Kraft

 

Norrlands Etanolkraft AB

 

Skellefteå museum AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunrevisionen
Informationen granskades: 2015-04-21