Konsert

Kommunfullmäktige sa ja till ett kulturhus

Publicerad 2015-06-16

Den 16 juni tog kommunfullmäktige beslutet att bygga ett framtida kulturhus i Skellefteå. Kulturhuset ska stå på nuvarande busstorget, mitt i stadskärnan.

Kulturhusets bas kommer att vara de fyra kulturellt bärande kärnverksamheterna Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Västerbottensteatern. Utöver de fyra kärnverksamheterna kommer även olika typer av gästspel och uppvisningar – föreningar, professionella, amatörer, kommersiella, ideella – att ta plats och berika huset.

Nästa steg mot ett färdigt kulturhus är en öppen arkitekttävling där det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för projektering och byggandet. Start för arkitekttävlingen är planerad till hösten 2015. Huset förväntas stå klart 2019.

Läs mer om det framtida kulturhuset och beslutet här:
Ja till ett nytt kulturhus (nyhet från maj)

Besök gärna kulturhusets webbplats
www.skelleftea.se/kulturhus