Esikoulu

Esikoulu on pedagogista toimintaa, joka on tarkoitettu 1–5-vuotiaille lapsille, joiden huoltajat käyvät työssä, opiskelevat, ovat vanhempainvapaalla tai ovat työttömiä työnhakijoita. Esikoulussa toimii esikoulunopettajia ja lastenhoitajia, joiden tehtävänä on edistää lapsen oppimista esikoulun opetussuunnitelmassa (Lpfö 98/10) ja koululaissa annettujen tavoitteiden ja suuntaviivojen pohjalta. Esikoulu on ensimmäinen askel ruotsalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Esikoulutoiminta luo pohjan elinikäiselle oppimiselle. Sen tulee olla turvallista, hauskaa ja opettavaista. Oppimisen tulee perustua sekä aikuisten ja lasten väliseen vuorovaikutukseen että lasten keskinäiseen oppimiseen. Toiminnalle on ominaista huolehtiminen sekä yksilön hyvinvoinnista että hänen kehityksestään ja oppimisestaan.


Vähintään 1-vuotiaan lapsen huoltaja voi hakea lapselleen paikkaa esikoulusta tai muun pedagogisen toiminnan piiristä työnsä tai opiskelunsa asettaman tarpeen mukaisesti tai mikäli lapsella on muutoin perhetilanteen vuoksi siihen oma erityinen tarve.


Työnhakijoina olevat tai lakisääteisellä vanhempainvapaalla toisen lapsensa hoidon vuoksi olevat voivat lapsen täytettyä yhden vuoden hakea paikkaa esikoulusta tai muun pedagogisen toiminnan piiristä vähintään kolmeksi tunniksi päivässä tai viideksitoista tunniksi viikossa.


Lapsella on sen vuoden syyskaudesta lukien, jolloin hän täyttää kolme vuotta, oikeus yleiseen esikouluun. Kyseisen vuoden syyskuun ensimmäisestä päivästä lukien yleinen esikoulu on maksuton. Yleisen esikoulun laajuus on vähintään 525 tuntia vuodessa.

Muu pedagoginen toiminta

Pedagogista hoivaa tarjotaan tietyillä alueilla vaihtoehtona esikoululle tai koululaisten päiväkodille. Se on toimintaa, jossa lapsista huolehditaan henkilöstön omassa kodissa (perinteinen perhepäivähoito). Pedagogista hoivaa voidaan antaa myös sitä varten varatussa muussa tilassa. Esikoulun opetusssuunnitelman arvoperusta koskee myös pedagogista hoivaa, ja esikoulun opetussuunnitelma ohjaa sen toimintaa.

Skellefteån kunta tarjoaa lapsille, joiden huoltajat ovat vuorotyössä, mahdollisuuden vuorohoitoon. Kunnassa toimii kolme esikoulua, joissa järjestetään toimintaa epäsäännöllisessä työssä käyvien huoltajien lapsille. Skellefteån kunta tarjoaa toimintaa epäsäännöllisiin työaikoihin kolmessa kunnan esikoulussa. Epäsäännöllisille työajoille järjestettyyn toimintaan voivat hakea lapselleen paikkaa huoltajat, joiden työaika ajoittuu iltaan ja yöhön klo 19.00–06.00 välille ja viikonloppuihin. 


tiedot tarkastettu: 2018-06-17