Paikan haku ja irtisanominen

Vähintään 1-vuotiaan lapsen huoltaja voi hakea lapselleen paikkaa esikoulusta tai muun pedagogisen toiminnan piiristä työnsä tai opiskelunsa asettaman tarpeen mukaisesti tai mikäli lapsella on muutoin perhetilanteen vuoksi siihen oma erityinen tarve.

Työnhakijoina olevat tai lakisääteisellä vanhempainvapaalla toisen lapsensa hoidon vuoksi olevat voivat lapsen täytettyä yhden vuoden hakea paikkaa esikoulusta tai muun pedagogisen toiminnan piiristä vähintään kolmeksi tunniksi päivässä tai viideksitoista tunniksi viikossa.
Lapsella on sen vuoden syyskaudesta lukien, jolloin hän täyttää kolme vuotta, oikeus yleiseen esikouluun. Kyseisen vuoden syyskuun ensimmäisestä päivästä lukien yleinen esikoulu on maksuton. Yleisen esikoulun laajuus on vähintään 525 tuntia vuodessa.

Paikan haku

Skellefteån kunta takaa paikan esikoulussa tai muun pedagogisen toiminnan piirissä sillä edellytyksellä, että paikkahakemus tehdään viimeistään kolme kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa. Toivottu aloitusajankohta katsotaan ajankohdaksi, jolloin lapsen tulee viimeistään aloittaa tutustuminen esikouluun tai muuhun pedagogiseen toimintaan. Varaa noin kymmenen arkipäivää lapsesi tutustumiselle paikkaan ennen varsinaisen työsi/opiskelusi alkamista.

Esimerkki: Jos paikkaa toivotaan 15. maaliskuuta lähtien, hakemus on jätettävä viimeistään 15. joulukuuta.

Kesäaikaan esikoulut ja muu pedagoginen toiminta yhdistävät resurssinsa. Se voi merkitä sitä, ettei vakituista henkilöstöä ole paikalla, ettei normaalia toimintaa ole, tai että toimitaan eri tiloissa kuin missä lapsesi paikan kuuluisi olla. Tämän vuoksi tutustumisia ei yleensä järjestetä näillä viikoilla. Ota yhteyttä kunnan asiakaspalveluun, jos tarvitset paikan lapsellesi tällä ajanjaksolla.

Hakemuksessa ilmoitetaan asianomainen alue sekä toivomus siitä, mistä esikoulusta tai muusta pedagogisesta yksiköstä lapsen toivotaan saavan paikan. Skellefteån kunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan täyttämään kaikkien huoltajien paikkatoivomukset mutta ei voi taata lapselle paikkaa huoltajan valitsemasta vaihtoehdosta. Jos kaikille hakijoille ei saada paikkoja toivotuista vaihtoehdoista, esikoulun johtaja tekee paikkajakoa koskevat päätökset tärkeysjärjestyksessä sekä lapsiryhmien kokoonpanon, tarpeiden ja koon mukaan.

Jos toivotaan esikoulun tai muun pedagogisen yksikön vaihtoa toiselle alueelle tai saman alueen sisällä, huoltaja voi hakea uutta paikkaa ja jättää uuden hakemuksen. Jos lapselle tarjotaan uutta paikkaa, ja hänellä on jo paikka esikoulussa tai muun pedagogisen toiminnan piirissä, huoltajan ei tarvitse irtisanoa olemassa olevaa paikkaa.

Paikkahakemus tehdään esikoulun ja koululaisten päiväkodin verkkopalvelussa (e-tjänst förskola, fritidshem) tai käyttäen lomaketta "Ansökan om plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem" (Paikanhaku esikoulusta, muun pedagogisen toiminnan piiristä tai koululaisten päiväkodista).

Verkkopalvelun käyttö edellyttää verkkotunnuksia. Verkkopalvelussa ja lomakkeessa tiedot ovat ruotsiksi.

Myös suomenkieliseen esikouluun haetaan käyttäen lomaketta "Ansökan om plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem". Hakulomakkeessa on sarake "finskspråkig förskola". Laita rasti tähän ruutuun, ja kirjoita lomakkeen kohtaan "Extra information som har betydelse för placering, t ex allergier, modersmål annat än svenska" teksti "anmälan till finskspråkig förskola". Suomenkielistä esikoulupaikkaa voi hakea myös verkkopalvelun kautta.

Voit myös noutaa tai tilata lomakkeen kunnan asiakaspalvelusta puh. 0910-73 50 00. Hakemukseen vaaditaan molempien huoltajien allekirjoitukset, ellei kyseessä ole yksinhuoltaja. Lomake lähetetään osoitteeseen: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå,  tai jätetään kaupungintalon asiakaspalveluun.


Paikan irtisanominen

Esikoulussa tai muun pedagogisen toiminnan piirissä olevan paikan irtisanominen tulee tehdä vähintään kaksi kuukautta ennen kuin lapsi luopuu paikasta. Lapsen täyttäessä kuusi vuotta ja aloittaessa nollaluokan huoltajan ei tarvitse irtisanoa paikkaa, mikäli toivomuksena on paikka koululaisten päiväkodissa, sillä se tapahtuu automaattisesti. Jos lapsen siirtyessä nollaluokalle ei haluta paikkaa koululaisten päiväkodista, huoltajien on yhdessä irtisanottava paikka, ellei kyseessä ole yksinhuoltaja. Paikka on irtisanottava kaksi kuukautta ennen kuin lapsi luopuu esikoulupaikasta tai paikasta muun pedagogisen toiminnan piirissä.

Irtisanominen tehdään esikoulun ja koululaisten päiväkodin verkkopalvelussa (e-tjänst förskola, fritidshem) tai käyttäen lomaketta "Uppsägning av plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem" (Esikoulussa, muun pedagogisen toiminnan piirissä tai koululaisten päiväkodissa olevan paikan irtisanominen).

Verkkopalvelun käyttö edellyttää verkkotunnuksia. Verkkopalvelussa ja lomakkeessa tiedot ovat ruotsiksi.

Voit myös noutaa tai tilata lomakkeen kunnan asiakaspalvelusta puh. 0910-73 50 00. Hakemukseen vaaditaan molempien huoltajien allekirjoitukset, ellei kyseessä ole yksinhuoltaja. Lomake lähetetään osoitteeseen: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6,  931 85 Skellefteå, tai jätetään kaupungintalon asiakaspalveluun.


tiedot tarkastettu: 2018-06-17