Maksut

Enimmäismaksu - kaksi tasoa

Skellefteån kunta käyttää kaksitasoista enimmäismaksua. Tämä tarkoittaa, että lapsiin, joiden hoitotarve on enintään 19,99 tuntia viikossa, sovelletaan alempaa maksutasoa. Hoidosta, jonka kesto on 20 tuntia tai enemmän, veloitetaan korkeamman tason mukaan.

Maksu perustuu kotitalouden yhteenlaskettuihin tuloihin kuukaudessa. Kotitalouden tulojen ollessa 20 000 kruunua tai vähemmän, maksua ei veloiteta lainkaan. Tuloluokassa 20 001–21 500 kruunua kotitaloutta kohti veloitetaan alemman maksutason mukaan riippumatta lapsen hoidon kestosta.

Miten maksu määritellään?

Vastaanottamalla paikan esikoulusta tai muun pedagogisen toiminnan piiristä hyväksyt samalla, että paikasta veloitetaan kahdentoista kuukauden maksu vuodessa. Maksuttoman 10 arkipäivän tutustumisen jälkeen alkavat kiinteän maksun veloitukset.

Esikoulun ja muun pedagogisen toiminnan maksuperusteet:

  • kotitalouden kuukausittaiset bruttotulot
  • lapsen tai lasten hoitoajat
  • pedagogiseen hoivaan sijoitetut lapset - palkkio-osuus

 

Perheen lapsi, jonka hoitoaika on pisin, määrittää perusmaksun ja katsotaan aina ensimmäiseksi lapseksi. Huoltajalta, joka asuu samassa osoitteessa ei-huoltajana olevan avopuolisonsa kanssa, veloitetaan yhteisen verotettavan tulon mukaan.

Tulotiedot

Kaikkien huoltajien on toimitettava tulotietonsa kerran vuodessa, viimeistään 30. syyskuuta, sekä välittömästi tulojen muututtua. Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu, veloitetaan enimmäismaksu.

Tulotietojen muutos ilmoitetaan  esikoulun ja koululaisten päiväkodin verkkopalvelussa (e-tjänst förskola, fritidshem) tai käyttäen lomaketta "Inkomstuppgift för  plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem" (Tulotiedot esikoulussa, muun pedagogisen toiminnan piirissä tai koululaisten päiväkodissa olevaa paikkaa varten). Verkkopalvelun käyttö edellyttää verkkotunnuksia. Verkkopalvelussa ja lomakkeessa tiedot ovat ruotsiksi.

Voit myös tilata tai noutaa lomakkeen kunnan asiakaspalvelusta puh. 0910-73 50 00.  Lomake lähetetään osoitteeseen: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6,  931 85 Skellefteå, tai jätetään kaupungintalon asiakaspalveluun.

Jaettu lasku

Jos lapsen huoltajat haluavat jaetun laskun, on siitä ilmoitettava esikoulutoiminnan sihteerille. Lasku voidaan jakaa, jos molemmat huoltajat hyödyntävät esikoulussa tai muun pedagogisen toiminnan piirissä olevaa paikkaa. Molempien huoltajien tulee toimittaa kuntaan aikataulunsa, niin että veloitus osataan tehdä oikein.

Maksuvapautus

Maksuvapautus voidaan myöntää lapselle, joka tarvitsee erityistä tukea, tai jonka yhtäjaksoinen sairauspoissaolo ylittää kymmenen arkipäivää. Ota yhteyttä esikoulutoiminnan sihteeriin, jos haluat lisätietoja. Päätöksen maksuvapautuksesta tekee esikoulun johtaja.


Jos lapsellasi on paikka esikoulussa tai muun pedagogisen toiminnan piirissä, paikasta veloitetaan, vaikka lapsi ei hyödyntäisi paikkaansa.


tiedot tarkastettu: 2018-06-17