Peruskoulu

Kaikki 7–16-vuotiaat lapset ovat Ruotsissa oppivelvollisia. Vanhempana voit antaa lapsesi aloittaa koulun jo kuuden vuoden ikäisenä. Peruskoulun toiminta käsittää nollaluokan sekä vuosiluokat 1–9 perus- tai erityiskoulussa.

Nollaluokka: Syyslukukaudesta alkaen sinä vuonna, kun lapsesi täyttää kuusi vuotta, hän voi aloittaa nollaluokan. Nollaluokka on maksuton ja sisältää enintään 20 tuntia opetusta viikossa.

Peruskoulu: Tavallinen peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9. Lapset aloittavat ensimmäisen luokan yleensä seitsemän vuoden iässä, mutta he voivat aloittaa sen jo kuusivuotiaina.

Erityisopetus peruskoulussa: Erityisopetusta on tarjolla 7–16-vuotiaille oppilaille. Kunnassa on neljä erityiskoulua, mutta oppilas voi myös jäädä kotikouluunsa ja opiskella erityiskoulun opetussuunnitelman mukaisesti. 
Lisätietoja peruskoulun erityisopetuksesta

Koulun valinta tai vaihto

Oppilaille tarjotaan paikkaa asuinpaikkansa mukaiselta alueelta. Oppilaat voivat valita muunkin koulun, mutta silloin heillä ei ole oikeutta koululaiskuljetukseen.

Oppilaiden oikeus vapaisiin lukuvuoden aikana

Rehtori tai rehtorin määräämä henkilö voi myöntää oppilaalle enintään kymmenen päivän vapaan lukuvuoden aikana. Yli kymmenen päivän pituisen vapaan myöntää aluejohtaja.


tiedot tarkastettu: 2018-06-17