Oppilaiden arviointi

Syyslukukaudesta 2012 lähtien arvostelu suoritetaan peruskoulussa ja saamelaisten koulussa vuosiluokalta 6 alkaen ja erityiskoulussa vuosiluokalta 7 alkaen. Arvioitavana ovat kaikki muut aineet paitsi nykykielet.

Arvosteluasteikko

Arvostelu suoritetaan kuusitasoisella arvosteluasteikolla A:sta F:ään, jossa arvosanat A–E tarkoittavat hyväksyttyä ja arvosana tarkoittaa F hylättyä suoritusta. Arvosanoille A, C ja E on määritelty tietyt osaamistavoitteet. Arvosana D annetaan oppilaalle, joka on saavuttanut E-tason tavoitteet kokonaisuudessaan ja C-tason tavoitteet pääosin. Arvosana B annetaan oppilaalle, joka on saavuttanut C-tason tavoitteet kokonaisuudessaan ja A-tason tavoitteet pääosin.
Jos oppilas ei täytä E-tason osaamisvaatimuksia, oppilaalle annetaan arvosanaksi F. Jos arvosanalle ei ole perusteita oppilaan poissaolojen vuoksi, arvosanaa ei anneta lainkaan.


Valtakunnalliset kokeet

Vuodesta 2012 lähtien englannin kielessä, matematiikassa, ruotsissa ja ruotsissa toisena kielenä järjestettävät valtakunnalliset kokeet suoritetaan vuosiluokalla 6, eikä vuosiluokalla 5 kuten aiemmin. Erityiskoulussa nämä valtakunnalliset kokeet suoritetaan vuosiluokalla 7.
Valtakunnalliset kokeet tukevat opettajaa oppilaan osaamisen arvioinnissa. Kevätlukukaudesta 2013 lähtien ne ovat olleet opettajan tukena myös arvosanojen antamisessa. Kokeiden tulokset luovat myös pohjan koko koulun tulostason analysointiin ja seurantaan.

 

Erityisopetus peruskoulussa

Erityisopetuksessa oleva arvioidaan, mikäli oppilas tai hänen huoltajansa sitä pyytävät. Tällöin käytetään viisitasoista arvosteluasteikkoa A:sta E:hen kullekin aineelle asetettujen osaamistavoitteiden pohjalta. Harjaantumiskoulun puolella arvosanoja ei anneta. Erityisopetuksessa oleville ei järjestetä valtakunnallisia kokeita.

 

Lukio

Lukiossa otettiin syksyllä 2011 käyttöön kuusitasoinen arvosteluasteikko A:sta F:ään, jossa arvosanat A–E tarkoittavat hyväksyttyä ja arvosana tarkoittaa F hylättyä suoritusta.


tiedot tarkastettu: 2018-06-28