Toimeentulotuki

Kaikilla kuntalaisilla on oikeus taloudelliseen perusturvaan. Jos ei pysty elättämään itseäsi tai perhettäsi, voit hakea toimeentulotukea (aikaisemmalta nimitykseltään sosiaaliavustus). Tuki on tarveharkintainen, ja sen myöntämisessä noudatetaan Ruotsin valtakunnallista normia.

Kuka voi saada toimeentulotukea?

Jäljempänä sivulla esitetään kunnassa käytettävät toimeentulotuen laskentaperusteet. Laske yhteen itseäsi tai omaa perhettäsi koskevat summat. Jos kotitalouden tulot ovat alemmat kuin laskelman mukainen korvaus, myönnetään sinulle luultavasti toimeentulotukea. Jos olet työtön, sinun tulee olla ilmoittautunut työvoimatoimistoon. Jos olet sairas, sinulla tulee olla lääkärintodistus.


Skellefteån kunnassa oleskelevia EU-kansalaisia, jotka aikovat hakea toimeentulotukea, koskevat erityiset säännökset.
Lisätietoja taloudellista tukea tarvitsevia EU-kansalaisia koskevista säännöksistä (sivusto on ruotsinkielinen).
Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalvelun numeroon 0910 73 50 00.

Miten hakemus tehdään?

Ensi kertaa hakiessasi sinut osoitetaan käsittelijälle ja sinulle varataan aika sosiaalitoimistoon.
Kun olet hakenut toimeentulotukea, vuorossa on sinua ja mahdollista perhettäsi koskeva taloudellinen selvitys. Käynnin yhteydessä sinulla on mahdollisuus antaa selvitys sosiaalisesta tilanteestasi kokonaisuudessaan. Voimme antaa neuvoja ja myös ohjata muihin yksilö- ja perhepalveluiden tukimuotoihin.
Jos olet hakenut toimeentulotukea jo aiemmin, yleensä riittää, että jätät hakulomakkeen tarvittavine liitteineen.
Jos hakemuksesi hylätään, sinulla on oikeus saada päätös kirjallisena muutoksenhakua koskevine ohjeineen.

Mitä hakemuksen tulee sisältää?

Toimeentulotukihakemuksessa on esitettävät tuloja, menoja ja omaisuutta koskevat tiedot. Kaikki olennaiset tiedot on vahvistettava asianomaisin liittein. Mahdolliset täydentävät lisätiedot on pystyttävä toimittamaan pikaisesti.
Lisätietoja toimeentulotukihakemukseen liitettävistä tiedoista (sivusto on ruotsinkielinen).
Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalvelun numeroon 0910 73 50 00.

Toimeentulotuen suuruus

Toimeentulotuen suuruus riippuu kotitalouden tuloista ja hyväksyttävistä menoista, perheen koosta ja kotona asuvien lasten iästä.
Sosiaalilautakunta on vahvistanut Ruotsin valtakunnallista normia vastaavan korvausnormin. Normi määrää 1.1.2013 lähtien kuukausittaisen etuuden suuruuden.
Korvausnormin mukaan kustannukset jakautuvat henkilökohtaisiin kustannuksiin ja kotitalouden yhteisiin kustannuksiin. Lisäksi korvausta voi saada tietyistä erikseen määritellyistä menoista (normin ulkopuoliset lisät).

Henkilökohtaiset kustannukset

 •  Elintarvikkeet - kustannukset ravinteikkaan ja monipuolisen ruokavalion turvaamiseksi
 • Vaatteet ja kengät - kustannukset arkielämässä tarvittavien vaatteiden ja kenkien hankkimiseksi
 • Vapaa-aika ja leikki - kustannukset kohtuullisesta vapaa-ajan toiminnasta (esim. kirjojen ja sanomalehtien lukeminen, musiikin kuuntelu, vapaa-ajan harrastus)
 • Hygienia - päivittäistavaroiden, kuten saippuan ja hammastahnan, sekä hiustenleikkuun kustannukset
 • Nuorisovakuutus kotitalouden lapsille

 

Kotitalouden yhteiset kustannukset

 • Kulutustavarat - asunnon hoitoon ja huoltoon sekä vaatehuoltoon tarvittavat materiaalit
 • Sanomalehti, puhelin, TV-lupa - päivälehden vuositilaus, puhelinliittymä ja puhelumaksut sekä TV-lupa

 

Normin ulkopuoliset lisät

Normin ulkopuolisia lisiä koskevat hakemukset käsittelijä arvioi tapauskohtaisesti. Normin ulkopuolisiin korvattaviin menoihin luetaan seuraavat:

 • Työmatkat taajaman sisällä, jos työpaikalle on yli kolme kilometriä
 • Ammattiyhdistysmaksut tai tunnetun työttömyyskassan jäsenmaksut
 • äiväkodin tai koululaisten päiväkodin sekä kodinhoitoavun maksut, ellei hakijalle myönnetä alennettua maksua
 • Kotitalouden sähkömaksut
 • Kohtuulliset asumiskustannukset
 • Kotivakuutus

tiedot tarkastettu: 2018-06-17