Introduktionsprogram på Baldergymnasiet

 

 

Preparandutbildning (PU)

PU är till för dig som vill bli behörig för nationella program. Du läser preparandutbildning under ett läsår och fokuserar på de ämnen du saknar grundskolebetyg i. Studier på preparandutbildningen kombineras vanligtvis med praktik.

 

Språkintroduktion (SI)

En utbildning för dig som nyligen har anlänt till Sverige. Fokus inom utbildningen ligger inledningsvis på det svenska språket, efterhand kommer andra ämnen in i utbildningen. Målet är att eleven så fort som möjlig skall kunna komma vidare, in i nationella program eller annan utbildning.


Yrkesintroduktion (IMYRK)

Du ska få mer kunskap om ett eller flera yrken som intresserar dig, målet är att du skall komma närmare arbetsmarknaden. Undervisning i skolan (svenska, engelska, matematik) kombineras med praktik och kunskaper om arbetsmarknaden.  
Sökbara program:

  • Handel& service     
  • Vård och omsorg
  • Industriteknik
  • Restaurang och livsmedel
     


Under förutsättning att erforderliga beslut tas.
 

Kontakt