Introduktionsprogram på Anderstorpsgymnasiet

 

 

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Du ska få mer kunskap om ett eller flera yrken som intresserar dig, målet är att du skall komma närmare arbetsmarknaden. Undervisning i skolan (svenska, engelska, matematik) kombineras med praktik och kunskaper om arbetsmarknaden.  
Sökbara program:        
• Fordonsteknik - mot recond, däck, bensinmack mm.  
• Hotell och turism - mot våningsservice, frukostvärdinna mm    
• Fastighetsskötsel - mot fastighetsvärd, skötsel av gröna ytor mm 


Under förutsättning att erforderliga beslut tas.

 

Individuellt alternativ (IA)

Individuellt alternativ utformas för enskild elev. Målet är att individuellt alternativ ska leda vidare till annan utbildning eller arbetsmarknaden.

 

Språkintroduktion (SI)

En utbildning för dig som nyligen har anlänt till Sverige. Här läser du svenska som andra språk, matematik och engelska. Målet är att du ska kunna komma vidare till arbete eller annan utbildning.

Programinriktat individuellt alternativ (IMPRO)

En utbildning tänkt för dig som är inriktad på ett speciellt yrkesprogram och är nära behörighet. Två behörighetskrav för Programinriktat individuellt alternativ finns; antingen godkänt i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik samt ytterligare minst 4 ämnen eller godkänt i svenska/svenska som andraspråk samt engelska och matematik och ytterligare tre ämnen. Vilka yrkesprogram som erbjuder programinriktat individuellt alternativ kan skilja sig från läsår till läsår. Programinriktat individuellt alternativ söks via gymnasieantagningen i Vindeln på samma sätt som nationella program.


 

Kontakt