Daglig verksamhet Vaktisteamet

Inriktning och innehåll

Vår inriktning är service. 

Vi ger service både till privata företag och till kommunen.

Vi åker ut med vår minibuss och utför arbeten. Hos Skellefteå camping har vi vaktmästarsysslor. Det kan vara att skotta snö, sanda och plocka skräp. Vi sköter också om skolgårdar.

Vi hämtar material för återvinning och kör till återvinningscentralen.

Varje dag kör vi ut mat till en av kommunens dagliga verksamheter.

Vaktisteamet arbetar mycket utomhus.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-02-07