Daglig verksamhet Tvätt- och serviceteamet

 

Inriktning och innehåll

Vår inriktning är service.

Här får du arbeta med servicetjänster åt äldreboenden. Bland annat sorterar vi, tvättar och viker tvätt, och kör klädvagnar till de olika avdelningarna.

Vi packar upp äldreboendets mat- och förrådsvaror, och delar ut post till de äldre. Teamet sköter också om diskmaskinen och torkar bord i äldreboendets personalrum.

Det finns också möjlighet att läsa och spela spel med de äldre.

Här kan du se alla våra arbetsuppgifter.

Följ oss också på Instagram - @dagligtvattochservice

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-02-07