Parkering

I centrala Skellefteå finns
2 500 parkeringsplatser,
varav drygt 800 platser finns i parkeringshus.

Du kan betala parkerings-avgiften med
Skellefteå kommuns parkerings-app Skepark.
Du kan också betala din parkerings-avgift
direkt i parkerings-automaten eller
via din mobil.

Du kan även betala
dina parkerings-avgifter i förväg genom att
köpa ett digitalt P-pass.
Är du företagare kan du betala dina
parkerings-avgifter i förväg
genom att köpa Nyttokort.

Du som är rörelsehindrad kan ansöka om
tillstånd för att kunna
parkera närmare till exempel
arbete, skola eller butik.

Du som kör moped eller motorcykel kan
parkera på flera ställen i centrum och
på Campus-området.

Om parkerings-automaten inte fungerar kan du
göra en felanmälan till kundtjänst på
telefonnummer 0910-73 50 00.
Du kan också göra en felanmälan på webbplatsen

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-01