Belysning

Skellefteå kommun ansvarar för cirka
25 tusen belysningspunkter runt om i kommunen.

Dessa belysningar finns på
kommunens egna vägar, på vissa av
Trafikverkets allmänna vägar och på
enskilda vägar som sköts av tekniska kontoret.

Trafikverket ansvarar för belysningspunkter
längs större allmänna vägar, som E4,
riksväg 95 och väg 372.
De har också hand om belysningen på
allmänna vägar som går förbi skolor och
belysningen på huvudlederna genom
Jörn, Boliden, Kusmark, Ersmark, Klutmark, Medle, Burträsk och Lövånger.

Alla belysningspunkter i Skellefteå kommun styrs
via ett ljusrelä.
Det innebär att belysningen tänds när
solen går ner och släcks när solen går upp.

Från maj månad till och med början av augusti är
ljusreläet stängt runt om i kommunen, förutom i
centrala Skellefteå.

Under vintern släcks viss belysning

Mellan klockan 22.00 till 06.00 släcks viss
belysning i tätorterna och bara ungefär
var tredje ljuspunkt är tänd.
Målet är att minst en ljuspunkt ska vara
tänd i varje vägkorsning.

Belysningen på landsbygden är släckt mellan
klockan 23.00 och 05.00.

Could not find file 'E:\Content Studio.Net\Websites\SkewebProd\Admin2013\Design\xsl\sub-menu.xsl'.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2015-10-30