Bränningar o skär Vånörens fiskelägeLabyrinten strax väster om fiskeläget på Vånören. FotoKrister Hägglund.jpg

Spår av människan vid kust och hav

Genom alla tider har kusten varit en miljö där människor har levt och verkat. Vattnet var dessutom i gamla tider något som förenade människor mer än det gör idag, när vi oftast färdas på väl iordningställda och farbara vägar.

Under forntiden var havet en viktig resurs både för jakt och fiske, och så har det varit ända fram till våra dagar. Längs kusten kan man se äldre lämningar i form av bl.a. gravar, hyddgrunder (tomtningar) från vikingatiden och spår efter fiskelägen i form av gistgårdsrösen och labyrinter. Från det senaste århundradet hittar man t.ex. fiskelägen, lotsplatser, fyrar och lämningar efter träindustrin. De forntida kustboplatserna har däremot ofta – genom landhöjningens effekter – hamnat en bra bit från vår nutida kust.

 • Alderholmens varvsplats

  Under 1800-talet blev Alderholmen ett centrum för Skelleftebygdens varvsindustri. Bland annat byggdes här barkskeppet Antoinette, som hann trafikera världens alla hav innan hon sänktes av en tysk ubåt 1916.

  Läs mer om Alderholmens varvsplats

 • Allemansrätten

  Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör eller förstör.

  Läs mer om Allemansrätten

 • Bjuröklubb - sjöfart, jakt, fiske och natur

  Angränsande mot hav i tre vädersträck erbjuder Västerbottens östligaste fastland såväl vackra vyer som speciell natur och intressant historia. Få platser längs Norrlandskusten har så många lämningar efter fiske och säljakt som Bjuröklubb. Dateringar visar att de är från omkring 500-talet fram till 1800-talet. De fiskestugor och kapell man passerar på väg ut till Bjuröklubbs spets, Klubben, är från senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. På 1800-talet blev också Bjuröklubb lots- och fyrplats. Lotsplatsen drevs 1821-1967, fyren byggdes 1859 med bostad för fyrmästaren. 1976 bildades Bjuröklubbs naturreservat.

  Läs mer om Bjuröklubb - sjöfart, jakt, fiske och natur

 • Blackhamn: fiskeläge och labyrint

  Namnet Blacke betyder något som är kalt och slätt och beskriver hur det såg ut på platsen då den började användas. En gång låg här ett stort fiskeläge som hade både kapell och egen marknad, men idag är Blackhamn en fridfull sommarstugeidyll.

  Läs mer om Blackhamn: fiskeläge och labyrint

 • Bronsåldersrösen

  I Norden inföll bronsåldern 1 800–500 f Kr. Som namnet avslöjar har bronsåldern fått sitt namn efter de tidstypiska bronsföremålen. De gav status och var förbehållna samhällets främsta. I Norrland är föremål av brons ovanliga. Här levde man inte på samma sätt som i södra Sverige, där jordbruk och boskapsskötsel blivit en viktig näring. I Norrland spelade fisket och jakten en dominerande roll långt fram i tiden.

  Läs mer om Bronsåldersrösen

 • Bure Arkiv

  Bureås 200-åriga industrihistoria avslutades då pappersmassefabriken lades ned 1992. Verksamheten efterlämnade åtskilliga hyllmeter med just papper – dokument – som på olika sätt speglar historien. Materialet är tillgängligt för allmänheten och finns samlat på gamla brukskontoret, i Bure Arkiv.

  Läs mer om Bure Arkiv

 • Byske centrum

  Under 1700- och 1800-talen utvecklades Byske från en jordbruksby till ett brukssamhälle med sågverken som drivkraft. Kring dessa växte sedan tätorten med handelshus och socialt liv. I dagens Byske finns fortfarande mycket av den gamla prägeln kvar.

  Läs mer om Byske centrum

 • Fiskelägen

  Fiske, jakt och insamlande har varit människans viktigaste näringar. Under alla tider har man sökt sig till de bästa fångst- och fiskeplatserna. I takt med att befolkningen växte ökade behovet av torkad och insaltad fisk. Strömmingsfisket var viktigt. Varje försommar reste drängar och pigor från kustbyarna ut till fiskeplatserna och de stugor som uppförts på fiskelägena i närheten. På hösten återvände de med insaltad strömming och surströmming som packats i tunnor och kaggar.

  Läs mer om Fiskelägen

 • Fornlämningar

  I Norrland har det funnits människor allt sedan inlandsisen drog sig tillbaka för snart 10 000 år sedan. Under denna obegripligt långa tid har människorna avsatt spår – efter liv och arbete, handel och kult. Det är dessa spår vi brukar kalla fornlämningar.

  Läs mer om Fornlämningar

 • Furuögrund - Byskes hamn

  Sågverket på Furuögrund lades ned på 1920-talet, som så många andra sågverk. Men till skillnad från de andra sågverkssamhällena försvann inte Furuögrund. Det kunde leva vidare tack vare hamnen. Där började man istället skeppa ut massabalar från fabriken i Ytterstfors. Idag är Furuögrund en attraktiv ort sommartid, både för fritidshusägare och båtfolk, men här finns även åretruntbofasta.

  Läs mer om Furuögrund - Byskes hamn

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07