Lax o havsöring Foto Calle Bredberg.jpg

Vanliga arter

Den stora variationen av olika vattenmiljöer gör det möjligt för ett stort antal fiskarter att leva här. Totalt sett finns över 30 olika fiskarter naturligt på kusten och i sötvatten. Ytterligare tre arter samt ett par hybrider utplanteras årligen i sportfiske-vatten. I kommunen finns cirka 14 arter som kan räknas som vanliga sportfiskar. Det stora utbudet av vatten och olika fiskarter gör att det över hela året är högsäsong för någon typ av fiske på någon plats i kommunen.

Fiskekort

De flesta sjöarna och strömvattnen sköts av fiskevårdsområdesföreningar eller sportfiskeklubbar. Med undantag för något enstaka vatten är det möjligt att sportfiska i alla dessa vatten ifall du löser fiskekort.

Sportfiske

Sportfisket på kusten är fritt. Där kan man fiska utan att lösa fiskekort. Det vanligaste sportfisket är fiske efter abborre och gädda. Oftast är detta det fiske som man först kommer i kontakt med som barn.

Det för norrländska förhållanden ovanligaste fisket är gösfisket i Bureälvens vattensystem. Det är få vatten norr om Dalälven som hyser lika starka gösbestånd.

Det sportfiske som är mest känt i Sverige och andra länder är laxfisket i Byskeälven. Ur ett europeiskt perspektiv är det unikt med oreglerade älvar med ursprungliga laxbestånd.

 • Abborrfiske

  Stimmet dyker upp från ingenstans. De har kryssat fram i sin jakt på föda, ett tiotal individer av olika storlekar, med en gnagande hunger som gemensam nämnare. När den slingrande masken dyker upp, så stannar stimmet upp som på en given signal. Trots hungern tvekar de minsta individerna. Turordningen när godbitar dyker upp är strikt; -störst går först! Den tigerrandiga ledaren, med en vikt på över ett kilo, spänner upp sin mäktiga ryggfena och går med vidöppen mun till attack. Men attacken slutar inte på vanligt sätt. Ledaren stiger uppåt med ruskande huvud och snart finns en ny väldoftande, förföriskt slingrande mask framför stimmet.

  Läs mer om Abborrfiske

 • Allemansrätten

  Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör eller förstör.

  Läs mer om Allemansrätten

 • Gäddfiske

  En knappt märkbar färgförskjutning syns i den täta vassen och följs sedan av en svag rörelse i vattnet. En ensam mört som passerar ser den inte men det känsliga sidolinjesystemet, som löper längs kroppen likt en tunn tråd, påverkas av vattnets rörelse och signalerar: FARA!

  Läs mer om Gäddfiske

 • Gösfiske

  Det är extremt dålig sikt i vattnet. Solen är på väg ned och regnet som fallit den senaste veckan har gjort sjön grumlig. De flesta jagande fiskar har lagt ned aktiviteten. Alla utom en. Gösen, den största medlemmen i abborrfamiljen, har inga problem. Tvärtom, den trivs förträffligt, och den försämrade sikten har märkbart ökat dess aktivitet. Dess unika ögon registrerar enkelt de minsta ljusförändringar och ger en bild av omgivningen när det är omöjligt för andra fiskar att se något. Den vänder blixtsnabbt mot den gulrandiga wobbler som passerar förbi.

  Läs mer om Gösfiske

 • Harr och öring i strömvatten

  En liten nymf virvlar sakta mellan strömmarna innan den når ytan. Huden på ryggsidan spricker upp och en insekt med vingar kryper ut. Tillsammans med tusentals artfränder vilar den på ytspänningen och förbereder sin första flygtur in till land. Där ska den slutliga förvandlingen till färdig dagslända genomföras: De nuvarande klumpiga, vattenavstötande vingarna ersätts av stora glasklara och silkestunna underverk. Efter ett ha tillbringat ett par år under vatten, krypande på stock och sten, så har den nu nått slutet på livscykeln. På mindre än en dag ska den sprida sina gener vidare till en ny generation. Den sträcker tvekande ut sina vingar för att söka sig till säkerhet då ett ljudligt slurpande stör tystnaden. Ett par lugna vidgande vattenvirvlar är sedan det enda som syns på vattenytan.

  Läs mer om Harr och öring i strömvatten

 • Harr, sik och öring på kusten

  Få fiskeplatser kan mäta sig med kustens variationsrika fiske: Den stilla, akvarielika miljön som öppnar sig genom hålet i isen där siken sakta närmar sig den maggotförsedda kroken. Ostadiga ben som utvadade försöker hitta fäste på en hal sten som slipats slät av årtusendens påverkan av vind och vatten. Flugspöet som böjer sin spets mot stenen där en vakande harr just har tagit en insekt.

  Läs mer om Harr, sik och öring på kusten

 • Lakfiske

  Vattnet är svart och kallt. De flesta fiskar går på sparlåga och rör sig så lite som möjligt för att spara energi. Ett undantag finns. En långsmal, mörk och svagt leopardmönstrad fisk, är mycket aktiv i vinterkylan. Den låter sina små skäggtömmar känna av den mosaik av dofter som finns i vattnet. Särskilt intressant är det att känna om det finns någon hona i närheten. Ett rytmiskt dunkande på botten, kombinerat med lukten av fiskkött, gör att den ändrar fokus från fortplantning till födosök.

  Läs mer om Lakfiske

 • Lax och havsöring

  Den stora laxhanen är trött. Gällocken pumpar rytmiskt vatten förbi gälarna och syresätter blodet inför kommande ansträngning. Den stora poolen vid slakteriet i Byske ger det lugn som laxen sökt efter ett närmast oavbrutet simmande från den vik i södra Gotland där resan startade.

  Läs mer om Lax och havsöring

 • Mete efter mört och braxen

  Ett flöte guppar i sakta takt med Gummarksträskets små vågor i utkanten av ett parti med näckrosor. Sjöns växtlighet vittnar om näringsrikedom och sommarens sol har värmt vattnet till behaglig badtemperatur. Tillgången på växtplankton och det svagt humösa vattnet gör tillvaron svår för sjöns gäddor som är beroende av god sikt för att jaga effektivt. Det dröjer inte länge förrän det första stimmet av mört vågar sig fram till maggoten på kroken.

  Läs mer om Mete efter mört och braxen

 • Utplanteringsvatten

  I Skandinavien lyser ett skimmer kring laxartad fisk, vilka definieras av den rätt oansenliga fettfena de alla har på ryggen. Arter som röding, öring och harr skattas så högt att de getts det lokala namnet ”ädelfisk” för att belysa att de är något extra. För att skapa ytterligare lyster kring dessa arter så utmålas detta fiske gärna som särskilt svårt, och det helst ska utövas långt från hemorten och i oländig terräng. Vad gör man då ifall man vill bedriva fiske på dessa arter men inte är intresserad av strapatser, sovsäck och frystorkad mat?

  Läs mer om Utplanteringsvatten

Kontakt

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07