Stackgrönnanskolan - dokument

Här hittar du Stackgrönnanskolans kvalitetsberättelse och plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Kvalitetsberättelse
Kvalitetsberättelse 15-16 (pdf, nytt fönster)

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Plan mot kränkande behandling 16-17 (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-04-05