Bureskolan - dokument

Här hittar du Bureskolans Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Bureskolan F-3 och fritidshem

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, nytt fönster)

Bureskolan 4-9

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-03-13